Stichting Koprol

Stichting Koprol organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een (lichte) beperking. Het gaat hier om mensen die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit. Zo organiseert Stichting Koprol bijvoorbeeld sport- en spel voor mensen met COPD, Parkinson of een hartaandoening, rolstoelbasketbal, en zwemmen voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een handicap.

Alle activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten en bewegingsagogen, en zijn afgestemd op de mogelijkheden, wensen en belastbaarheid van de sporters. Naast de diverse sportactiviteiten biedt Stichting Koprol voor de sporters die dat nodig hebben tevens sociaal maatschappelijke ondersteuning. Op dit moment sporten zo’n 500 mensen wekelijks bij Stichting Koprol.

Nijmegen en meer . . .

Het succes van KOPROL geniet landelijke belangstelling. Het bestuur van de stichting wil eerst voor Nijmegen en omstreken de continuiteit veilig stellen. Inmiddels is dit stadium bereikt en heeft Stichting Koprol haar vleugels uitgespreid over grote delen van Gelderland (de driehoek Arnhem-Apeldoorn-Wageningen), Noord-Limburg en Noord-Brabant.