Momenteel sporten zo'n 400 mensen via Stichting Koprol, en dit aantal blijft groeien. Wij kunnen onze activiteiten organiseren vanwege de fantastische inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast betalen de deelnemers een kleine bijdrage voor het sporten, en werft het bestuur van Stichting Koprol fondsen via diverse subsidies, donateurs en sponsoring door het bedrijfsleven.

Om in de toekomst dit goede werk te kunnen blijven doen, is het voor de stichting van groot belang voldoende sponsoren te hebben. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste sponsoren!

Sponsor worden?Patrick Bongartz Fotografie 2012 Stichting Koprol 4972
Spreekt het werk van Stichting Koprol u aan en overweegt u om sponsor van Stichting Koprol te worden, neemt u dan contact op met het secretariaat van onze stichting. Samen met het bestuur kan dan een goede regeling voor uw bedrijf of organisatie worden getroffen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te sponsoren. Voor u als bedrijf een goede gelegenheid om verdere invulling te geven aan "maatschappelijk verantwoord ondernemen". Vanaf het seizoen 2013-2014 hanteert Koprol de volgende sponsormogelijkheden:

1. Partner
U kunt partner worden van Stichting Koprol voor een sponsorbijdrage van minimaal € 1.500,- op jaarbasis. U krijgt een vermelding als partner van Koprol op onze website, en uw logo staat standaard op de deelnemers- en Vriend van Koprol folders die wij uitbrengen en ruim verspreiden in de regio. Uw bedrijf krijgt een mooie advertorial in onze digitale nieuwsbrief bij aanvang van de sponsoring, en uw bedrijfslogo wordt opgenomen in al onze uitgaande e-mails en nieuwsbrieven. Tot slot krijgt u een uitgebreide bedrijfspresentatie op onze website.

2. Sponsor
U bent sponsor van Koprol voor een sponsorbijdrage tussen € 500,- en € 1.500,- per jaar. Uw bedrijf wordt als sponsor vermeld op onze website en u krijgt een uitgebreide advertorial in onze digitale nieuwsbrief bij aanvang van de sponsoring. Daarnaast wordt uw bedrijfslogo weergegeven in alle uitgaande e-mails en digitale nieuwsbrieven van Koprol.

3. Subsponsor
Uw bedrijf is subsponsor van Stichting Koprol voor een sponsorbijdrage tot € 500,- per jaar. U wordt als subsponsor vermeld op onze website.

Daarnaast zijn er altijd flexibele mogelijkheden tot sponsoring en kunt u bijvoorbeeld ook een evenement sponsoren, of iets anders wanneer u iets leuks in gedachten heeft voor uw bedrijf. Wij staan altijd open voor ideeën!

Tot slot melden we nog dat Stichting Koprol is aangemerkt als ´Algemeen Nut Beogende Instelling´ (ANBI) waardoor uw gift (onder voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Een partner aan het woord!
Marck Jansen van Oosterbeek Packaging: "Ik hou van sport, het is leuk om te doen en houdt je fit. Daarom vind ik dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook als je een fysieke beperking hebt. Om die reden sponsort Oosterbeek Packaging B.V.  Stichting Koprol. Deze stichting organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Ik ken de mensen achter deze stichting goed en weet zeker dat het geld ook echt terecht komt bij de mensen die het nodig hebben."